We Give Our Utmost Care to

Better Safeguard Patients’ Health


Our Dedication to Patients is Reflected in Every Detail in Manufacturing and Operations
NEOPARIN
Generic Name:
Enoxaparin sodium injection
Target Market:
Poland
SKUs:
2000 j.m. (20 mg) /0,2 ml 4000 j.m. (40 mg) /0,4 ml  6000 j.m. (60 mg) /0,6 ml  8000 j.m. (80 mg) /0,8 ml   10,000 j.m. (100 mg) /1,0 ml
Indication:
Produkt leczniczy Neoparin jest wskazany do stosowania u osób doroslych w:

·Zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentow chirurgicznych z grup umiarkowanego i wysokiego ryzyka, w szczególności poddawanych zabiegom chirurgicznym ortopedycznym lub zabiegom w chirurgii ogólnej, w tym zabiegom w chirurgii onkologicznej.

·Zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów internistycznych z ostrymi schorzeniami (takimi jak ostra niewydolność serca, niewydolność oddechowa, ciężkie zakażenia lub choroby reumatyczne) i ograniczoną mobilnością, narażonych na podwyższone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

·Leczeniu zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) i zatorowości płucnej (ZP), z wyłączeniem zatorowości płucnej, która może z dużym prawdopodobieństwem wymagać leczenia trombolitycznego lub zabiegu operacyjnego.

·Zapobieganiu tworzeniu się skrzepów w krążeniu pozaustrojowym podczas hemodializy.

·Ostrym zespole wieńcowym:

-Leczenie niestabilnej dławicy piersiowej oraz zawału serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI), w skojarzeniu z podawanym doustnie kwasem acetylosalicylowym.

-Leczenie świeżego zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI), w tym zarówno u pacjentów leczonych zachowawczo, jak i poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI).